Ledande samhällsutvecklare

Byggebo är ett allmännyttigt bostadsföretag, som är helägt av Oskarshamns kommun. I fastighetsbeståndet finns cirka 2 400 hyresrättslägenheter och 80-talet verksamhetslokaler, som rymmer allt ifrån hälsocentraler och folktandvård till trendiga affärer och restauranger.

Företagets omsättning uppgår till drygt 180 miljoner kronor per år. Under de senaste tio åren har Byggebo uteslutande levererat positiva resultat. Vid sidan av fastighetsbeståndet är medarbetarna företagets viktigaste resurs. Som en röd tråd genom verksamheten går hög etik och moral, vilket innebär att förhållandet till media präglas av öppenhet och transparens.

Byggebos ambition är att erbjuda det bästa boendet i Oskarshamn. Genom ett utpräglat kvalitetstänkande, en hög servicenivå, stort fokus på trivsel, trygghet och miljö skapas mervärden för hyresgästerna. Något som understryks av att företaget är trippelcertifierat enligt ISO-standard avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Bostadsföretaget har också iklätt sig rollen som Oskarshamns ledande samhällsutvecklare. Inte minst i och med byggnationen av 200-miljonersprojektet Gripen 20. Den första nyproduktionen av hyresrätter i centrala Oskarshamn på närmare 30 år.