Hyresgäst

Eftersom du nu surfar runt på Byggebos hemsida är förhoppningen att du har insett de många fördelarna med att bo i hyresrätt. Runt om i Oskarshamn finns drygt 2 300 lägenheter av hög standard fördelade på ett flertal attraktiva bostadsområden, var och ett med sin speciella charm.

Bästa Boendet

Byggebo har som ambition att erbjuda det Bästa Boendet i Oskarshamn. Det kan företaget göra genom att alla medarbetarna vill ge hyresgästerna bästa möjliga service och ett problemfritt boende.

Många fördelar

Det finns många olika fördelar med att bo i hyresrätt. För det första behövs ingen investering i boendet. Det handlar bara om att betala hyran en gång i månaden. Överskottet kan användas till roligare saker som exempelvis en båt eller varför inte till resor. Friheten är en annan uppsida med hyresrätten. Tre månaders uppsägning är allt som behövs för att uppnå förändring, utan att riskera pengar på en dålig hus- eller bostadsrättsaffär.

Snöskottning, gräsklippning och lövkrattning undviks. Likaså kostsamma renoveringar och obehagliga överraskningar i form av trasiga kylskåp och liknande.

Välkomna till Byggebo. Till det problemfria boendet, till det Bästa Boendet!