Blanketter

För att öppna blanketterna angivna nedan, behöver du programmet Acrobat reader, som du hämtar gratis här.

Du kan också få blanketter skickad till dig med post om du kontaktar Byggebo på telefon 010-35 63 600 eller mailar info@byggebo.se.

När du har fyllt i blanketten kan du lämna den till Byggebos huvudkontor på Västra Torggatan 12 eller skicka den till Byggebo, Box 34, 572 21 Oskarshamn. Det är också möjligt att scanna den underskrivna blanketten och skicka den till info@byggebo.se.

Autogiro

Som en service till Byggebos hyresgäster finns möjligheten att betala hyran via autogiro. Hyreskostnaden dras då direkt från hyresgästens bankkonto den sista bankdagen  varje månad. Autogiro är en smidig och tidsbesparande service. Inget krångel med överföringen och dessutom tillkommer inga avgifter. 

Ladda ner blankett för Medgivande till betalning via Autogiro Privat

Borgensförbindelse

Studier, arbetslöshet eller provanställning - det är situationer då Byggebo kan kräva en borgensförbindelse av den som söker bostad. Med borgensförbindelse menas att en person går i god för att den som söker lägenhet betalar sin hyra och att det sker i rätt tid. Om den sökande inte sköter sina åtagande blir borgensmännen betalningsansvariga.
Betalas hyran i tid och att exempelvis lägenhetsinnehavaren får ett fast arbete så kan borgensförbindelsen så småningom sägas upp. 

Ladda ner blankett för Borgensförbindelse
Ladda ner blankett för Uppsägning borgensförbindelse

Fullmakt för tidigare nyckelutlämning

Om utflyttande hyresgäst vill lämna nycklarna till nästkommande hyresgäst tidigare än sista avtalsdagen behöver båda parter fylla i den här blanketten och lämna till Byggebos uthyrning i samband med nyckelinlämning på huvudkontoret.

Ladda ner Fullmakt för tidigare nyckelutlämning

Uppsägning

Normalt är uppsägningstiden för en hyresrätt tre månader. Viktigt är att komma ihåg att uppsägningen alltid räknas från den sista i månaden. Uppsägningen görs på en uppsägningsblankett, som finns nedan eller via "Mina Sidor" med BankID. 

Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad och kan bara sägas upp av dödsbodelägare. Intyg från Skatteverket/begravningsbyrån ska uppvisas. Sker uppsägning senare än tre kalendermånader efter dödsfallet, är uppsägningstiden tre kalendermånader. 

Om den utflyttande hyresgästen kommer överens med den hyresgäst som ska flytta in i den aktuella lägenheten om ett övertagande ska det ske minst en månad tidigare än uppsägningstidens utgång. Ta bara kontakt med Uthyrningen så skrivs hyresavtalet om.

Vid inflyttning till Byggebos fastighetsbestånd nollställs hyresgästens köpoäng. För att börja samla nya köpoäng måste därför hyresgästen registrera sig igen för att kunna samla nya köpoäng.

Ibland kan oförutsedda händelser inträffa och vid en sådan situation kan uppsägningen eventuellt hävas. Blanketten för ”Återtagen uppsägning” finns för nedladdning nedan.

Ladda ner blankett för Uppsägning av hyresobjekt
Ladda ner blankett för Uppsägning dödsbo
Ladda ner blankett för Återtagning av uppsägning