Bästa Boendet

Inte mindre än 75 procent av hyresgästerna i Oskarshamn är mycket nöjda eller mycket nöjda med sitt boende hos Byggebo.

Som en röd tråd genom verksamheten går att Byggebo ska leverera det Bästa Boendet, ett boende som är problemfritt för hyresgästerna. Kunden ska alltid stå i centrum oavsett om det handlar om bemötande från Byggebos medarbetare, felanmälningar eller andra former av service.

En viktig del i det problemfria boendet är att företaget lever upp till devisen: Fel och brister ska åtgärdas innan de inträffar. Tydligare regler för hur fel ska hanteras är förklaringen. Sedan 2016 har antalet felanmälningar minskats med närmare 50 procent.